Pomoc techniczna opryskiwacze Venus Super

Samoczynny wypływ cieczy przy pompowaniu opryskiwacza

Przyczyna:

 1. Brak uszczelki „korek”, uszczelka odwrotnie założona lub uszkodzona.


Rozwiązanie:

 1. Spuścić ciśnienie z opryskiwacza za pomocą zaworu bezpieczeństwa. Odkręcić końcówkę rozpylającą od korpusu pompki. Sprawdzić czy w otworze korpusu znajduje się uszczelka, czy nie jest uszkodzona lub niewłaściwie (odwrotnie) zamontowana. W przypadku uszkodzenia lub braku uszczelki należy ją wymienić. Następnie dokręcić z powrotem końcówkę rozpylającą do korpusu pompki. Uszczelka dostępna w zestawie serwisowym Venus.


Zobacz film https://youtu.be/5lCJNqy04nQ


W cylindrze pojawia się ciecz ze zbiornika

Przyczyna:

 1. Uszkodzona uszczelka „grzybek” zaworu pompy.
 2. Zanieczyszczone krawędzie uszczelki „grzybek” zaworu pompy.


Rozwiązanie:

 1. Spuścić ciśnienie z opryskiwacza za pomocą zaworu bezpieczeństwa. Odkręcić głowicę i sprawdzić stan uszczelki „grzybek”. Brak przylegania do dna cylindra, pęknięcia, pofalowane końce uszczelki świadczą o jej uszkodzeniu. W takim przypadku wymienić uszczelkę na nową. Nakręcić głowicę z powrotem. Uszczelka dostepna w zestawie serwisowym Venus.
 2. Spuścić ciśnienie z opryskiwacza za pomocą zaworu bezpieczeństwa. Odkręcić głowicę i delikatnie wyjąć uszczelkę, oczyścić i zamontować ponownie.


Zobacz film: https://youtu.be/-H2qAExbsSE


Problemy z pompowaniem, pompka „przepuszcza”

Przyczyna:

 1. Uszkodzony lub przycięty oring tłoka.
 2. Brak olejku silikonowego na powierzchni oringu.


Rozwiązanie:

 1. Spuścić ciśnienie z opryskiwacza za pomocą zaworu bezpieczeństwa i odkręcić pompkę. Odkręcić korpus pompy i sprawdzić stan oringu na tłoku. Jeśli oring jest pęknięty lub zdeformowany, należy go wymienić i posmarować olejkiem silikonowym. Zmontować pompkę ponownie. Oring dostępny w zestawie serwisowym Venus.
 2. Spuścić ciśnienie z opryskiwacza za pomocą zaworu bezpieczeństwa i odkręcić pompkę. Odkręcić korpus pompy i sprawdzić czy oring jest nasmarowany. W przypadku braku olejku silikonowego na powierzchni oringu należy go posmarować i zmontować pompkę.


Zobacz film: https://youtu.be/iU7NLHJFTU8


Widoczny spadek ciśnienia w opryskiwaczu, zawór bezpieczeństwa nie otwiera się lub nie zamyka, spada ciśnienie w zbiorniku

Przyczyna:

 1. Zabrudzenie lub uszkodzenie uszczelki zaworu bezpieczeństwa.
 2. Brak uszczelki pod głowicą opryskiwacza lub jej uszkodzenie.
 3. Źle dokręcona pompka opryskiwacza, brak uszczelki na korpusie pompy lub jej uszkodzenie.


Rozwiązanie:

 1. W przypadku zabrudzenia uszczelki zaworu bezpieczeństwa wystarczy nasmarowanie jej olejem silikonowym. W tym celu należy otworzyć zawór i wpuścić kilka kropel oleju. Następnie należy kilka razy otworzyć i zamknąć zawór. Jeżeli problem nie ustaje należy wymienić uszczelkę na nową.  W tym celu należy odkręcić pompkę i cylinder. Energicznym ruchem ściągnąć tłok razem z pokrywą. Wyjąć zawór, zamontować nową uszczelkę i posmarować olejkiem silikonowym. Zmontować pompkę ponownie. Uszelka dostępna w zestawie serwisowym Venus.
 2. Spuścić ciśnienie z opryskiwacza za pomocą zaworu bezpieczeństwa  i odkręcić głowicę. Sprawdzić czy pod głowicą jest element uszczelniający. Jeżeli niema należy zamontować uszczelkę. W przypadku jej uszkodzenia (przecięcia, zdeformowania) należy wymienić na nową i dokręcić głowicę. Po dokręceniu do zbiornika uszczelka powinna właściwie się ułożyć. Uszelka dostępna w zestawie serwisowym Venus.
 3. Spuścić ciśnienie z opryskiwacza za pomocą zaworu bezpieczeństwa i sprawdzić czy pompka opryskiwacza jest prawidłowo dokręcona. Jeżeli tak, a usterka nie ustaje, sprawdzić czy na korpusie pompy jest oring lub czy nie został uszkodzony. W przypadku braku oringu lub jego uszkodzenia należy go wymienić. Oring dostępny w zestawie serwisowym Venus.


Zobacz film: https://bit.ly/42FiomB


Opryskiwacz pryska powietrzem zamiast cieczą

Przyczyna:

 1. Rurka ssąca wypadła z otworu montażowego w korpusie głowicy.


Rozwiązanie:

 1. Należy odkręcić głowicę opryskiwacza i włożyć poprawnie rurkę ssącą ruchem obrotowym aż do poczucia oporu. Następnie dokręcić głowicę z powrotem.


Zobacz film: https://youtu.be/TZf0iH8VOFU


Wyciek cieczy na rękojeści opryskiwacza

Przyczyna:

 1. Uszkodzenie oringu na trzpieniu odcinającym.
 2. Niewłaściwe złożenie elementów na trzpieniu odcinającym.


Rozwiązanie:

 1. Spuścić ciśnienie z opryskiwacza za pomocą zaworu bezpieczeństwa. Odkręcić pompkę i cylinder. Energicznym ruchem zdjąć tłok razem z pokrywą. Uważać żeby pozostałe elementy nie wypadły. Zdemontować dźwignię i odkręcić końcówkę rozpylającą. Wyjąć trzpień odcinający. W miejsce uszkodzonego oringu włożyć nowy i zmontować pompkę ponownie. Oring dostępny w zestawie seriwsowym Venus.
 2. Należy zdemontować zespól trzpienia poprzez wymontowanie  i ułożyć we właściwej kolejności (patrz instrukcja).


Zobacz film: https://youtu.be/_m3vVH5E4rI

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Venus Super 360 Garden Pro
Venus Super 360 Cleaning Pro+
Venus Super HD acid line
Venus Super HD alka line
Venus Super HD solvent line
Venus Super Food