Pomoc techniczna opryskiwacze Orion Super

Słabe ciśnienie cieczy

Przyczyna:

 1. Zapchany lub odwrotnie zamontowany filtr w rękojeści lancy.
 2. Zapchana lub odwrotnie zamontowana dysza rozpylająca.


Rozwiązanie:

 1. Odkręcić rękojeść, zdjąć filtr i przepłukać go wodą. Następnie zamontować filtr i rękojeść. Powierzchnia filtrująca filtra nie może być wkładana do gniazda w korpusie.
 2. Odkręcić nakrętkę końcówki lancy i wyjąć dyszę rozpylającą. Dysza zbudowana jest z dwóch części - należy ją rozdzielić, przepłukać strumieniem wody i zmontować ponownie. „Na zewnątrz” musi być zamontowana płytka z jednym otworem.


Zobacz film: https://youtu.be/VXAy4_m3AYw

 

Nieregularny strumień oprysku

Przyczyna:

 1. Uszkodzona, zapchana lub niewłaściwie zamontowana dysza rozpylająca.
 2. Niekompletna dysza rozpylająca.


Rozwiązanie:

 1. Należy odkręcić nakrętkę końcówki lancy i wyjąć dyszę rozpylającą. Dysza zbudowana jest z dwóch części. Należy ją rozmontować i przepłukać pod bieżącym strumieniem wody. Po ponownym zmontowaniu dysza powinna działać poprawnie. W przypadku trwałego uszkodzenia dyszy (rozkalibrowanie otworu rozpylacza) należy wymienić dyszę na nową. Zapasowa dysza jest dołączana do każdego nowego opryskiwacza, dostępna również tutaj https://kwazar.com.pl/shop/akcesoria-i-czesci-zamienne-garden-pro/dysza-z-nakretka-1
 2. W przypadku braku części zawirowującej, należy wymienić dyszę na kompletną. Zapasowa dysza jest dołączana do każdego nowego opryskiwacza, dostępna również tutaj https://kwazar.com.pl/shop/akcesoria-i-czesci-zamienne-garden-pro/dysza-z-nakretka-1


Zobacz film: https://youtu.be/TQg7HpkmTVw


Widoczny spadek ciśnienia w opryskiwaczu, w cylindrze pojawia się ciecz ze zbiornika

Przyczyna:

 1. Uszkodzona uszczelka "grzybek" zaworu pompy.
 2. Zanieczyszczone krawędzie uszczelki "grzybek" zaworu pompy.


Rozwiązanie:

 1. Należy spuścić ciśnienie z opryskiwacza za pomocą zaworu bezpieczeństwa, wykręcić pompkę z głowicy i sprawdzić stan uszczelki. Brak przylegania uszczelki do powierzchni cylindra, pęknięcia, spuchnięcie lub skurczenie uszczelki świadczą o jej uszkodzeniu. Należy ją wymienić na nową. Uszczelka dostępna w zestawie serwisowym Orion.
 2. Zanieczyszczenia zgromadzone pod krawędzią uszczelki mogą powodować brak szczelności. Aby wyczyścić uszczelkę należy spuścić ciśnienie z opryskiwacza  za pomocą zaworu bezpieczeństwa, wykręcić pompkę, wyjąć uszczelkę i oczyścić – przepłukać pod bieżącą wodą. Następnie nasmarować ją olejkiem silikonowym i zamontować ponownie.


Zobacz film: https://youtu.be/uU6kaJhPPpY


Problemy z pompowaniem, pompka „przepuszcza”

Przyczyna:

 1. Uszkodzony oring tłoka.
 2. Brak olejku silikonowego na powierzchni oringu.


Rozwiązanie:

 1. Należy wykręcić pompkę z głowicy opryskiwacza. Następnie należy rozmontować pompę wysuwając do końca tłoczysko z cylindra i przekręcając je do momentu kliknięcia. Po rozmontowaniu należy sprawdzić stan oringu. Jeśli oring jest pęknięty lub zdeformowany, należy go wymienić. Oring dostępny w zestawie serwisowym Orion.
 2. Po wyjęciu tłoczyska należy sprawdzić czy oring jest nasmarowany. W przypadku braku olejku silikonowego na powierzchni oringu, należy go posmarować  olejkiem silikonowym znajdującym się w częściach zamiennych. Po ponownym zmontowaniu pompy urządzenie powinno pracować poprawnie.


Zobacz film: https://youtu.be/9-04Lsay_hg


Spada ciśnienie w zbiorniku,  zawór bezpieczeństwa nie otwiera się lub nie zamyka

Przyczyna:

 1. Zawór bezpieczeństwa jest niekompletny.
 2. Uszkodzenie oringu na  zaworze bezpieczeństwa.
 3. Brak uszczelki na korpusie pompy.
 4. Źle dokręcony wężyk.


Rozwiązanie:

 1. Spuścić ciśnienie z opryskiwacza za pomocą zaworu bezpieczeństwa. Odkręcić zawór i sprawdzić jego stan. Jeśli na zaworze brakuje korpusu (biały cylinderek) należy wymienić na nowy. Zawór dostępny tutaj https://kwazar.com.pl/shop/akcesoria-i-czesci-zamienne-garden-pro/zawor-bezpieczenstwa-orion-garden-pro-1. Jeśli zawór jest kompletny zdemontować biały cylinderek, a następnie sprawdzić stan oringu na zaworze. Jeśli oring nie jest uszkodzony nasmarować go olejkiem, złożyć z korpusem i dokręcić do głowicy. 
 2. Należy wymienić zawór na nowy. Spuścić ciśnienie z opryskiwacza za pomocą zaworu bezpieczeństwa, a następnie odkręcić wadliwy zawór z głowicy. Następnie kompletny, nowy zawór dokręcamy maksymalnie w celu uzyskania szczelności. Zawór dostępny tutaj https://kwazar.com.pl/shop/akcesoria-i-czesci-zamienne-garden-pro/zawor-bezpieczenstwa-orion-garden-pro-1
 3. Spuścić ciśnienie z opryskiwacza za pomocą zaworu bezpieczeństwa, a następnie wykręcić pompkę i sprawdzic czy na korpusie pomy znajduje się uszczelka. W przypadku braku uszczelki należy ją zamontować, posmarować olejkiem silikonowym i nakrecić pompke ponownie. Uszczelka dostępna w zestawie serwisowym Orion
 4. Spuścić ciśnienie z opryskiwacza za pomocą zaworu bezpieczeństwa i wykręcić pompkę. Sprawdzić czy na korpusie pompy znajduje się uszczelka. W przypadku braku uszczelki należy ją zamontować. Dokręcić nakrętkę mocującą wężyk do głowicy opryskiwacza.


Zobacz film: https://youtu.be/QX2Gkmi-1ls


Opryskiwacz pryska powietrzem zamiast cieczą

Przyczyna:

 1. Spadła rurka ssąca z wężyka opryskiwacza.


Rozwiązanie:

 1. Spuścić ciśnienie z opryskiwacza za pomocą zaworu bezpieczeństwa. Odkręcić wężyk i nałożyć poprawnie rurkę ssącą ruchem obrotowym do oporu, a następnie ponownie przykręcić wężyk do głowicy opryskiwacza.


Zobacz film: https://youtu.be/U19tyEZDfWc

 

Samoczynny wypływ cieczy na rękojeści lancy

Przyczyna:

 1. Poluzowanie nakrętki pod dźwignią rękojeści.
 2. Brak konsewracji elemntów uszczelniających tzw. "suchy" oring.


Rozwiązanie:

 1. Należy dokręcić nakrętkę znajdującą się pod dźwignią zaworu. 
 2. Spuścić ciśnienie z opryskiwacza za pomocą zaworu bezpieczeństwa. Odkręcić lancę od  korpusu zaworu. Ustawić rękojeść w pionie, do góry otworem, w który wkręcana jest lanca .Następnie wpuścić kilka kropli oleju silikonowego i wykonać kilka ruchów dźwignię w celu rozprowadzenia na elementach uszczelniających. Jeżeli usterka nie ustępuje należy wymienić rękojeść na nową. Odkręcić nakrętkę mocującą wężyk i nakręcić w to miejsce nową rękojeść. Kompletna rękojeść dostępna tutaj https://kwazar.com.pl/shop/akcesoria-i-czesci-zamienne-garden-pro/rekojesc-lancy-garden-pro-1


Zobacz film: https://youtu.be/hjpsGM2YrFk


INSTRUKCJE OBSŁUGI

Orion Super Garden Pro
Orion Super Cleaning Pro+
Orion Super HD alka line
Orion Super HD acid line